+31(0)6 271 842 32
 a.vanhaperen@cijferseninzicht.nl

De regels voor NOW3 zijn bekend

Na de Noodmaatregel overbrugging Werkgelegenheid afgekort NOW 1 en NOW 2 is nu meer bekend over de NOW 3. De NOW 3 is ingedeeld in drie tijdvakken:

1 okt 2020- 31 december 2020

1 januari 2021 – 31 maart 2021

1 april 2021 – 30 juni 2021

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of niet een aanvraag te doen. Voor het eerste tijdvak, kunt u een aanvraag indienen tussen 16 november en 13 december.

Tegelijkertijd wil het kabinet werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden om een deel van de loonsom te laten dalen, zonder een verlaging van de subsidie. Dit vrijstellingspercentage is 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak en 20% in het derde tijdvak. Voor het eerste tijdvak is de referentiemaand van de loonsom juni 2020.

Voor de werkgever is er nu een inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en scholing. Met als doel een goede begeleiding te geven van-werk-naar-werk. Daarvoor is ook geld beschikbaar gesteld. Vanaf 1 december is het weer mogelijk om een aanvraag te doen via de subsidie regeling NL leert door een ontwikkeltraject bij een loonbaanadviseur te volgen. Er is voor 2021 namelijk weer geld beschikbaar gesteld.

Net als de NOW 1 en NOW 2 is de nieuwe NOW 3 ook opgezet om de gevolgen van omzetverlies zo veel mogelijk te compenseren. Daarbij is niet van belang waardoor het omzetverlies wordt veroorzaakt en hoeveel werk er is voor het personeel.

De berekening van de subsidie vraagt misschien nog meer gedetailleerdere toelichting. Echter voor u als ondernemer is het belangrijk om de NOW 3 aan te vragen als u voldoet aan het omzetverlies.

Verdere uitwerking van de regeling vindt u op onze website: http://cijferseninzicht.nl/ 

Meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/nowParttime controller

Beschikt uw organisatie niet over een fulltime controller, en biedt uw administratie niet de sturingsinformatie die u nodig heeft als bestuurder, dan kan inhuren van een parttime controller een uitstekende oplossing zijn. Al vanaf 4 uur per maand kan ik het verschil maken tussen wél of niet periodiek de juiste management informatie beschikbaar hebben.

Interim controller

Zit u tijdelijk zonder controller, of hoofd administratie? Of heeft u financiële ondersteuning nodig bij een project, zoals inrichten van nieuwe financiële software of uitvoeren van een kostenrondje? Wilt u de administratieve boel eens flink op orde brengen? Tijdelijk in huis halen van extra kennis via een Interim Controller is dan een slimme optie.

Grip op de kosten

Soms wéét u, soms voelt u, dat er op kosten bespaard kan - of moet - worden. Maar als de informatie, waarop u een besparings-programma baseert ontbreekt, weet u echt niet waar u moet beginnen. Van Haperen is dan dé financiële man aan uw zijde. Ik stel de vragen, zoek de informatie en verschaf u de gewenste cijfers en inzichten. Ofwel: geschikte sturingsinformatie. Ik kom heel vaak situaties tegen, waarin op veel fronten geld kan worden bespaard.

Heldere cijfers

Heldere cijfers is wat u als DGA, directeur of bestuurder nodig hebt. Op elk gewenst moment. Met heldere cijfers kunt u blijven sturen. Soms zijn die heldere cijfers er niet. Na een overname, voor of na 'n fusie, groeispurt of door ziekte van uw controller of administrateur. Als u deze situatie herkent dan heeft u mij nodig. Produceren van Heldere Cijfers, daarin heb ik mij gespecialiseerd. Mijn doel: u in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk inzicht verschaffen.

Nieuws

Nieuws

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?