+31(0)6 271 842 32
 a.vanhaperen@cijferseninzicht.nl

Grip op de kostenAls ondernemer wéét of voelt u wanneer het tijd is om weer eens goed naar de kosten te kijken. Kostenbesparingen zijn altijd mogelijk, maar structurele kostenbeheersing verdient de voorkeur. Maar waar begint u? Ik, Ad van Haperen, ben dan – ook als het gaat om de kostenkant – dé financiële man aan uw zijde. Ik stel de vragen, zoek en filter de informatie en verschaf u heldere cijfers en nieuw inzicht. Ofwel: optimale sturingsinformatie. Vrijwel zeker boren we ook bij u onvermoede mogelijkheden voor kostenbesparingen aan. Los van structurele kostenbeheersing, want uiteindelijk gaat het daarom! 

Kostenbesparing en kostenbeheersing: pure netto winst

Als ondernemer wilt u grip op uw bedrijfskosten. U wilt – op elk denkbaar moment – uw financiële positie weten op korte én lange termijn. Na analyse van de kostenkant rapporteer ik u klip en klaar waar u staat. Mijn focus is: kijken waar bespaard kan worden. U besteedt uw kostbare tijd het liefst aan zaken doen, maar een periodiek kostenrondje kan veel opleveren. Da’s het eerste verdiend. Elke besparing verbetert de nettowinst. Kostenbeheersing op de wat langere termijn is fase 2. Maar elke cent die u ‘teveel’ uitgeeft komt vaak voort uit ingesleten gedrag, en dat neem je vaak jaren met je mee.

Grip op de kosten: grote lijnen én details

Kosten beheersbaar maken doen we door een begroting op te stellen, waarmee u een richtlijn krijgt waaraan u uitgaven kunt toetsen. Op alle niveaus. Die begroting is gelijk taakstellend voor de hele organisatie. Dát biedt overzicht! Daarop kunt u sturen.

Naast allerlei min of meer evidente kostenposten kijk ik ook naar zaken als kosten van en rendement op leningen, werkkapitaal, debiteuren, cashflow, rentes op banksaldi, rendement op investeringen en de (courantheid en hoogte van) voorraden.

Grip ook op overhead- en indirecte kosten

Maar ik ga verder: ik neem graag de overhead- en de indirecte kosten onder de loep – zeker als die zijn gestegen terwijl uw omzet gelijk is gebleven of gedaald. Daarnaast zoek ik naar mogelijkheden om uw administratie software beter te benutten. Ook daar zitten (verborgen) besparingen! Door aanbrengen van efficiëntere administratieve procedures kan ik veelal ook de snelheid van routinewerkzaamheden vergroten.

Analyse > rapportage > reviewen > sparringpartner

Zo zijn er plenty aandachtsgebieden waar u en ik naar kunnen kijken. Ik maak de analyses, doe het onderzoek en speurwerk, en maak glasheldere rapportages. Bij het reviewen daarvan ben ik uw sparringpartner. Afhankelijk van de omvang en de aard van uw bedrijf kan ik in een dag tot enkele dagen helder krijgen tot welke omvang welke kosten bespaard kunnen worden.

Parttime controller

Beschikt uw organisatie niet over een fulltime controller, en biedt uw administratie niet de sturingsinformatie die u nodig heeft als bestuurder, dan kan inhuren van een parttime controller een uitstekende oplossing zijn. Al vanaf 4 uur per maand kan ik het verschil maken tussen wél of niet periodiek de juiste management informatie beschikbaar hebben.

Interim controller

Zit u tijdelijk zonder controller, of hoofd administratie? Of heeft u financiële ondersteuning nodig bij een project, zoals inrichten van nieuwe financiële software of uitvoeren van een kostenrondje? Wilt u de administratieve boel eens flink op orde brengen? Tijdelijk in huis halen van extra kennis via een Interim Controller is dan een slimme optie.

Grip op de kosten

Soms wéét u, soms voelt u, dat er op kosten bespaard kan - of moet - worden. Maar als de informatie, waarop u een besparings-programma baseert ontbreekt, weet u echt niet waar u moet beginnen. Van Haperen is dan dé financiële man aan uw zijde. Ik stel de vragen, zoek de informatie en verschaf u de gewenste cijfers en inzichten. Ofwel: geschikte sturingsinformatie. Ik kom heel vaak situaties tegen, waarin op veel fronten geld kan worden bespaard.

Heldere cijfers

Heldere cijfers is wat u als DGA, directeur of bestuurder nodig hebt. Op elk gewenst moment. Met heldere cijfers kunt u blijven sturen. Soms zijn die heldere cijfers er niet. Na een overname, voor of na 'n fusie, groeispurt of door ziekte van uw controller of administrateur. Als u deze situatie herkent dan heeft u mij nodig. Produceren van Heldere Cijfers, daarin heb ik mij gespecialiseerd. Mijn doel: u in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk inzicht verschaffen.

Nieuws

Tweets

De regels voor de nieuwe NOW3 zijn bekend. Na de Noodmaatregel overbrugging Werkgelegenheid afgekort NOW 1 en NOW is nu meer bekend over de NOW 3. De NOW 3 is ingedeeld in drie tijdvakken. Lees er meer over

LinkedIn

Nieuws

Waarom een financieel controller inschakelen?

Automatische verwerking van bankafschriften. Lees meer...

Waarom een interim financieel controller?Lees

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?